Aktivne Montessori table za decu

Aktivna senzorska montesori tabla za decu

CENA: u zavisnosti od veličine od 1.000 din do 15.000 dinara

Mogućnost izbora elemenata:
 • zvono za biciklo
 • tasteri za uključivanje piezzo zvučnika
 • prekidači za paljenje i gašenje led sijalica, ventilatora i slično
 • metalofon sa udaraljkom
 • prozorčiči sa omiljenim crtanim likovima
 • vratanca sa katancima
 • kružni lavirint sa lopticama
 • peščani sat
 • kanapi za vezanje čvorova
 • uklapanje oblika
 • mini fliper sa stono teniskim lopticama
 • spajanje sa Arduinom i ostalim elektronskim dodacima (robotska ruka, dizalica)
Naruči Svi sastavni elementi su zamenjivi i promena elemenata može se uraditi u svakom momentu, uz odgovarajuću doplatu.